Reklamasjon

Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til forbrukerkjøpsloven. Dersom dette er tilfellet ber vi deg ta kontakt med kundeservice så snart som mulig.

Vi anbefaler at henvendelsen gjøres skriftlig av hensyn til senere referanser i saken. Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at feilen/mangelen ble oppdaget, og bør skje innen to måneder etter at du mottok varen. Reklamasjon kan senest skje to år etter at kjøper overtok varen. 

Slik returnerer du varer til oss:

  • Ta kontakt med kundeservice, ha ditt navn og ordrenummer klart så vi raskere kan løse din henvendelse.
  • Send varen i retur til oss som angitt av kundeservice. Velg billigste fraktalternativ.
  • Etter at vi har behandlet returen tilbakefører vi beløpet du har betalt for varen + din fraktkostnad i forbindelse med retur.